Clinical Features and Prognosis of Resectable Primary Colorectal Signet-Ring Cell Carcinoma
Ho-Su Lee, Jae Seung Soh, Seohyun Lee, Jung Ho Bae, Kyung-Jo Kim, Byong Duk Ye, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang, Sun A Kim, Young Soo Park, Seok-Byung Lim, Jin Cheon Kim, Chang Sik Yu, Dong-Hoon Yang
Intest Res. 2015;13(4):332-338.   Published online 2015 Oct 15     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2015.13.4.332
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic implications of T stage in different pathological types of colorectal cancer: an observational study using SEER population-based data
Nan Yao, Wenqiang Li, Jiwei Wang, Hongyuan Chu, Ning Duan, Xinyu Niu, Guoyong Yu, Jun Qu
BMJ Open.2024; 14(2): e076579.     CrossRef
Modeling the survival of colorectal cancer patients based on colonoscopic features in a feature ensemble vision transformer
Chung-Ming Lo, Yi-Wen Yang, Jen-Kou Lin, Tzu-Chen Lin, Wei-Shone Chen, Shung-Haur Yang, Shih-Ching Chang, Huann-Sheng Wang, Yuan-Tzu Lan, Hung-Hsin Lin, Sheng-Chieh Huang, Hou-Hsuan Cheng, Jeng-Kai Jiang, Chun-Chi Lin
Computerized Medical Imaging and Graphics.2023; 107: 102242.     CrossRef
Metastatic colorectal carcinoma with signet-ring cells: Clinical, histological and molecular description from an Association des Gastro-Entérologues Oncologues (AGEO) French multicenter retrospective cohort
Marion Allart, Florence Leroy, Stephano Kim, David Sefrioui, Mihane Nayeri, Aziz Zaanan, Benoit Rousseau, Meher Ben Abdelghani, Christelle de la Fouchardière, Wulfran Cacheux, Romain Legros, Samy Louafi, David Tougeron, Olivier Bouché, Nadim Fares, Guilla
Digestive and Liver Disease.2022; 54(3): 391.     CrossRef
The Molecular Associations of Signet-Ring Cell Carcinoma in Colorectum: Meta-Analysis and System Review
Xueting Liu, Litao Huang, Menghan Liu, Zhu Wang
Medicina.2022; 58(7): 836.     CrossRef
Clinicopathological factors and survival outcomes of signet-ring cell and mucinous carcinoma versus adenocarcinoma of the colon and rectum: a systematic review and meta-analysis
Michael G. Fadel, George Malietzis, Vasilis Constantinides, Gianluca Pellino, Paris Tekkis, Christos Kontovounisios
Discover Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Clinicopathological Features and Survival of Signet-Ring Cell Carcinoma and Mucinous Adenocarcinoma of Right Colon, Left Colon, and Rectum
Lili Zhu, Chunrun Ling, Tao Xu, Jinglin Zhang, Yujie Zhang, Yingjie Liu, Chao Fang, Lie Yang, Wen Zhuang, Rui Wang, Jie Ping, Mojin Wang
Pathology and Oncology Research.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic value of carbohydrate antigen125 and carcino embryonic antigen expression in patients with colorectal carcinoma and its guiding significance for chemotherapy
Jie Mao, Peng Du, Han-teng Yang, Huan Hu, Shi-Yao Wang, Xia Wu, Zhi-Bin Cheng
Medicine.2020; 99(14): e19420.     CrossRef
Primary signet ring cell carcinoma with tubular adenoma of the rectum
Yong-Ping Yang, Ling-Yun Yu, Jian Shi, Jian-Nan Li, Xin-Yu Wang, Tong-Jun Liu
Medicine.2020; 99(26): e20985.     CrossRef
Prognosis of Signet Ring Cell Carcinoma of the Colon and Rectum and their Distinction of Mucinous Adenocarcinoma with Signet Ring Cells. A Comparative Study
Luis I. Pozos-Ochoa, Leonardo S. Lino-Silva, Alberto M. León-Takahashi, Rosa A. Salcedo-Hernández
Pathology & Oncology Research.2018; 24(3): 609.     CrossRef
Impact of histological subtype on the prognosis of patients undergoing surgery for colon cancer
Fabio Bagante, Gaya Spolverato, Eliza Beal, Katiuscha Merath, Qinyu Chen, Ozgür Akgül, Robert A. Anders, Timothy M. Pawlik
Journal of Surgical Oncology.2018; 117(7): 1355.     CrossRef
Prognosis and value of preoperative radiotherapy in locally advanced rectal signet-ring cell carcinoma
Chun-Run Ling, Rui Wang, Mo-Jin Wang, Jie Ping, Wen Zhuang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
The Characteristics and Prognostic Effect of E-Cadherin Expression in Colorectal Signet Ring Cell Carcinoma
Renjie Wang, Xiaoji Ma, Yaqi Li, Yiping He, Dan Huang, Sanjun Cai, Junjie Peng, Javier S Castresana
PLOS ONE.2016; 11(8): e0160527.     CrossRef
Younger Age Is Associated with Poorer Survival in Patients with Signet-Ring Cell Carcinoma of the Colon without Distant Metastasis
Ben Huang, Mengdong Ni, Chen Chen, Yang Feng, Sanjun Cai
Gastroenterology Research and Practice.2016; 2016: 1.     CrossRef