Laparoscopic surgery contributes to a decrease in short-term complications in surgical ulcerative colitis patients during 2008–2017: a multicenter retrospective study in China
Zerong Cai, Xiaosheng He, Jianfeng Gong, Peng Du, Wenjian Meng, Wei Zhou, Jinbo Jiang, Bin Wu, Weitang Yuan, Qi Xue, Lianwen Yuan, Jinhai Wang, Jiandong Tai, Jie Liang, Weiming Zhu, Ping Lan, Xiaojian Wu
Intest Res. 2023;21(2):235-243.   Published online 2022 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2022.00012
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Time trend in surgical indications and outcomes in Ulcerative Colitis—A two decades in-depth retrospective analysis
Guillaume Le Cosquer, Lena Capirchio, Pauline Rivière, Marie Armelle Denis, Florian Poullenot, Christophe Remue, Frank Zerbib, Daniel Leonard, Bertrand Célérier, Alex Kartheuser, David Laharie, Olivier Dewit
Digestive and Liver Disease.2023;[Epub]     CrossRef