Intest Res Search

CLOSE


Author index

 • HOME
 • BROWSE ARTICLES
 • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Gyeong Jae Na 1 Divya Namdeo 1
Hyeong Jung Na 1 Hwan Namgung 2
Hyun Sik Na 1 Sohachi Nanjo 1
Soo-Young Na 5 Kosaku Nanki 2
Sun-Kyung Na 1 Vikram Narang 7
Woon Tae Na 1 Neeraj Narula 1
Yoon Ju Na 1 Khalid A. Nasif 1
Youn Ju Na 2 Udayakumar Navaneethan 1
Young Ju Na 1 Chitra S Nayak 1
Zaheer Nabi 1 Saeed Nazifi 1
Takashi Nagahama 1 Yasuhiro Nemoto 1
Akihito Nagahara 1 Ka Kei Ng 1
Masakazu Nagahori 6 Ruey-Terng Ng 1
Takashi Nagaishi 1 Siew C Ng 2
Makoto Naganuma 10 Siew C. Ng 1
Hiroko Nagao-Kitamoto 1 Siew chien Ng 5
Makoto Nagaoka 1 Wee Khoon Ng 1
Kazunori Nagashima 3 Yen Hsuan Ni 1
Tomohiro Nagasue 1 Yen-Hsuan Ni 4
Satoru Nagata 1 Yue Hui Ni 1
Yutaka Nagata 1 Steven Nicolaides 3
Yong Ho Nah 2 Masahiro Nii 1
Saifun Nahar 2 Sandeep Nijhawan 1
Takeo Naito 1 Kazeo Ninomiya 1
Toshikatsu Naito 1 Atsushi Nishida 3
Yuji Naito 1 Mutsumi Nishida 1
Yasuka Nakada 1 Hiroki Nishikawa 1
Suguru Nakagaki 1 Kiyohiro Nishikawa 1
Tomoo Nakagawa 1 Takeshi Nishikawa 1
Shiro Nakamura 6 Satoshi Nishimura 1
Shotaro Nakamura 2 Haruto Nishimura 1
Misaki Nakamura 1 Noriyuki Nishimura 1
Takahiro I Nakamura 1 Haruo Nishino 1
Masaru Nakano 4 Akihiro Nishio 1
Asuka Nakarai 2 Masafumi Nishio 1
Hiroshi Nakase 14 Yuji Nishiwaki 1
Moeko Nakashima 2 Atsuko Noguchi 1
Aasma Nalwa 1 Choong-Kyun Noh 2
Ji Hyung Nam 3 Ran Noh 1
Ki Deok Nam 1 Se Hui Noh 1
Ki Deuk Nam 1 Yang Hee Noh 1
Ki Duk Nam 1 Young Wook Noh 2
Ki-Duk Nam 1 Osamu Nomura 1
Seung-Joo Nam 3 Yoshiki Nomura 1
Sung Min Nam 1 Rodrigo Bremer Nones 1
Yang Hoon Nam 1 Hiroaki Nozawa 1
Yoon Jeong Nam 1 Atara Ntekim 1
Kwangwoo Nam 1
 • SCImago Journal & Country Rank
 • AOCC 2018
 • CSIBD
 • JSIBD
 • kasid
 • TSIBD
 • CCF
 • PubMed Central
 • PubMed
 • KoreaMed
 • KoMCI
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • GoogleScholar
 • EBSCO
 • Similarity Check
 • Crossref Cited-by Linking
 • CrossMark
 • Funder Registry
 • ORCID
 • COPE
 • KOFST
 • TrendMD


ABOUT
ARTICLE & TOPICS
Article Category

Browse all articles >

TOPICS

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Room 310, Lotte Gold Rose II, 31 Seolleung-ro 86-gil, Gangnam-gu, Seoul 06193, Korea
Tel: +82-2-957-6145    Fax: +82-2-957-6146    E-mail: thekasid@irjournal.org                

Copyright © 2023 by Korean Association for the Study of Intestinal Diseases.

Developed in M2PI

Close layer
prev next