Intest Res Search

CLOSE


Author index

 • HOME
 • BROWSE ARTICLES
 • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Gyeong Jae Na 1 Hwan Namgung 2
Hyeong Jung Na 1 Sohachi Nanjo 1
Hyun Sik Na 1 Kosaku Nanki 3
Soo-Young Na 6 Vikram Narang 7
Sun-Kyung Na 1 Neeraj Narula 1
Woon Tae Na 1 Khalid A. Nasif 1
Yoon Ju Na 1 Udayakumar Navaneethan 1
Youn Ju Na 2 Lidia Navarro 1
Young Ju Na 1 Pankaj Nawghare 1
Zaheer Nabi 1 Chitra S Nayak 1
Takashi Nagahama 1 Saeed Nazifi 1
Akihito Nagahara 1 Pardhu B Neelam 1
Masakazu Nagahori 6 Amanda K. Nemecz 1
Hiroshi Nagai 1 Zoltan H. Nemeth 1
Takashi Nagaishi 1 Yasuhiro Nemoto 1
Katsumasa Nagano 1 Ka Kei Ng 1
Makoto Naganuma 10 Ruey-Terng Ng 1
Hiroko Nagao-Kitamoto 1 Siew C Ng 2
Makoto Nagaoka 1 Siew C. Ng 1
Kazunori Nagashima 3 Siew chien Ng 6
Tomohiro Nagasue 1 Wee Khoon Ng 1
Satoru Nagata 1 Yen Hsuan Ni 1
Takahiro Nagata 1 Yen-Hsuan Ni 4
Yutaka Nagata 1 Yue Hui Ni 1
Yong Ho Nah 2 Steven Nicolaides 3
Saifun Nahar 2 Olga Niewiadomski 1
Takeo Naito 2 Masahiro Nii 1
Toshikatsu Naito 1 Sandeep Nijhawan 1
Yuji Naito 1 Kazeo Ninomiya 1
Yasuka Nakada 1 Atsushi Nishida 3
Suguru Nakagaki 1 Mutsumi Nishida 2
Tomoo Nakagawa 1 Hiroki Nishikawa 1
Shiro Nakamura 6 Kiyohiro Nishikawa 1
Shotaro Nakamura 2 Takeshi Nishikawa 1
Misaki Nakamura 1 Satoshi Nishimura 1
Shinichi Nakamura 1 Haruto Nishimura 1
Takahiro I Nakamura 1 Noriyuki Nishimura 1
Masaru Nakano 5 Haruo Nishino 1
Asuka Nakarai 2 Akihiro Nishio 1
Hiroshi Nakase 14 Masafumi Nishio 1
Moeko Nakashima 2 Yuji Nishiwaki 1
Aasma Nalwa 1 Atsuko Noguchi 1
Ji Hyung Nam 3 Choong-Kyun Noh 2
Ki Deok Nam 1 Ran Noh 1
Ki Deuk Nam 1 Se Hui Noh 1
Ki Duk Nam 1 Yang Hee Noh 1
Ki-Duk Nam 1 Young Wook Noh 2
Seung-Joo Nam 3 Osamu Nomura 1
Sung Min Nam 1 Yoshiki Nomura 1
Yang Hoon Nam 1 Rodrigo Bremer Nones 1
Yoon Jeong Nam 1 Hiroaki Nozawa 1
Kwangwoo Nam 1 Atara Ntekim 1
Divya Namdeo 1
 • Journal Impact Factor 4.9
 • SCImago Journal & Country Rank
 • AOCC 2018
 • CSIBD
 • JSIBD
 • kasid
 • TSIBD
 • CCF
 • PubMed Central
 • PubMed
 • KoreaMed
 • KoMCI
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • GoogleScholar
 • EBSCO
 • Similarity Check
 • Crossref Cited-by Linking
 • CrossMark
 • Funder Registry
 • ORCID
 • COPE
 • KOFST
 • TrendMD


ABOUT
ARTICLE & TOPICS
Article Category

Browse all articles >

TOPICS

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Room 310, Lotte Gold Rose II, 31 Seolleung-ro 86-gil, Gangnam-gu, Seoul 06193, Korea
Tel: +82-2-957-6145    Fax: +82-2-957-6146    E-mail: thekasid@irjournal.org                

Copyright © 2024 by Korean Association for the Study of Intestinal Diseases.

Developed in M2PI

Close layer
prev next